Största orsaken till att muskler förtvinar samt blir mer och mer orörliga över tid är inaktivitet. Människan är gjord för ett liv i rörelse. Det hela kan börja från en liten snedbelastning eller en upprepad statisk rörelse, t.ex att sitta med huvudet framåtlutad mot en dataskärm.  I det fallet brukar man kalla fenomenet för ”Gamnacke”. Lager på lager med extra bindväv bildas, vilket gör att cirkulationen blir sämre i musklerna och till sist bildas en liten ”bulle” på nacken. Enda sättet att återställa funktionen i musklerna är att bryta ner bindväven som har uppstått till följd av den statiska belastningen. Men precis som allt annat, inget händer över en natt.

Hur kan en liten snedbelastning bli ett större problem? Ett ben som är ett par mm för kort, inte märkbart, men med tiden skapas spänningar i muskulaturen, oftast i ländryggen, för att kompensera längdskillnaden. Enbart en muskelspänning kan också orsaka benlängds skillnad. I tron att man behöver nya inlägg i skor, kan det istället behövas en avslappning i ryggmuskulaturen.

Ja, det finns fysiologiska och biologiska skillnader som ger uttryck vartefter åren går. Men i grund och botten handlar allt om musklernas återhämtningstid. Med åren blir återhämtningen sämre (ämnesomsättningen) i musklerna, vilket leder till en ond cirkel ifall du inte tar dig tid främja kroppens återhämtning. Massage är en sådan behandlingsform som påskyndar ämnesomsättningen och rensar ut slaggprodukter som annars drar ner musklernas ämnesomsättning. Det är därför du har stela muskler och spänningar, för du har för mycket restprodukter som inte kommer ut ur kroppen.

 

Ett sådant inlägg idag! Det kommer mer!

/ Kim

Sarins Kost & Hälsa